Over ons

De Seniorenvereniging Politie Noord Oost Gelderland is opgericht op 8 april 2019 en staat als zodanig onder nummer 74742930 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Begin 2019 heeft er op initiatief van het interim bestuur een informele vergadering plaatsgevonden waarbij ruim 50 toekomstige leden aanwezig waren en die spraken zich positief uit over de oprichting van onze vereniging. Tijdens die bijeenkomst is ook het interim bestuur voorgedragen.

Omdat de oprichting van de vereniging tot stand is gekomen op initiatief van een aantal oud-leden van het korps van de gemeentepolitie Apeldoorn komt de naam van de vereniging wellicht een beetje vreemd over. Toch is er bewust voor deze naam gekozen omdat de vereniging in aanmerking komt voor subsidie ten gunste van haar toekomstige activiteiten. Daaraan was wel de voorwaarde verbonden dat de vereniging haar activiteiten moest richten op de oud-collega’s van de voormalige politie regio Noord Oost Gelderland (inclusief politie-opleidingsinstituten binnen deze regio). Dat het initiatief tot de oprichting van de vereniging is genomen door oud leden van de voormalige gemeentepolitie Apeldoorn heeft vooral te maken met de activiteiten die er in het verleden al zijn ontwikkeld. Denk daarbij aan de nieuwjaarsbijeenkomsten voor de oud gedienden en de twee reünies waarbij ook de (nog) niet gepensioneerde collega’s van de gemeentepolitie Apeldoorn welkom waren.

Download hieronder ons verenigingsplan: