Nieuwssite

Bericht Januari 2024.

Hierbij foto’s van de Nieuwjaarsbijeenkomst van januari 2024.

Klik hiernaast op de link naar de foto-galerij –> : LINK NAAR DE FOTO’S

Bericht November 2023.

Hierbij wat sfeerfoto’s van het bus-uitje naar de Erve Kots van september 2023.

Klik hiernaast op de link naar de foto-galerij –> : LINK NAAR DE FOTO’S

Bericht April 2023.

Hierbij wat foto’s van de Algemene Ledenvergadering april 2023.

Klik hiernaast op de link naar de foto-galerij –> : LINK NAAR FOTO’S

Bericht Februari 2023.

Hierbij wat foto’s van de Nieuwjaarsbijeenkomst van januari 2023.

Klik hiernaast op de link naar de foto-galerij –> : LINK NAAR FOTO’S

Bericht Juni 2022.

Hierbij wat foto’s van de Algemene Ledenvergadering van mei 2022.

Klik hiernaast op de link naar de foto-galerij –> : LINK NAAR FOTO’S

Bericht April 2022.

Voorjaarsbijeenkomst 2022

Na lange tijd zijn we als leden van onze vereniging weer bij elkaar geweest. Vanwege de corona-situatie kon de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2022 niet doorgaan. Daarvoor is in de plaats gekomen onze voorjaarsbijeenkomst. Hieronder volgt een link naar de foto’s van ons gezellig samenzijn.

Klik hiernaast op de link naar de foto-galerij –> : LINK NAAR FOTO’S

Bericht 3 januari 2020.

Nieuwjaarsbijeenkomst Denksportcentrum Apeldoorn

Beste leden en partners van leden,

Op vrijdag 3 januari 2020 was het zover. De 1e nieuwjaarsbijeenkomst van de seniorenvereniging van de politie Noord Oost Gelderland in het Denksportcentrum aan de Dubbelbeek in Apeldoorn. In november werden de uitnodigingen via de mail verstuurd aan alle leden. We hadden als bestuur ingeschat dat we wel konden rekenen op ongeveer 125 deelnemers. Een verkeerde inschatting. Er bleek gelukkig nog veel meer animo te zijn dan was gedacht. Er hadden zich in totaal 161 leden ingeschreven voor deze nieuwjaarsbijeenkomst. Helaas waren er op 3 januari ook een aantal leden ziek of konden door andere verplichtingen niet aanwezig zijn. Uiteindelijk werd de nieuwjaarsbijeenkomst bijgewoond door 140 leden.

Om een uur of vier werden de leden ontvangen door onze voorzitter Gert List en ondergetekende. Na ontvangst werden zij gelijk doorverwezen naar de bestuursleden Corrie Krijt en Annie Seelemeijer, waar men een aantal consumptie munten kreeg uitgereikt. Nadat zo’n beetje iedereen aanwezig was werden we allemaal voorzien van een glas champagne, al dan niet met alcohol. Na een welkomstwoord van Gert werd er vervolgens getoast op het jaar 2020.

Hierna vonden er onder het genot van een drankje veel ontmoetingen en gesprekken plaats van collega’s die elkaar al jaren niet hadden gezien of werd er gewoon spontaan en ongedwongen met elkaar gesproken. Ook tussen leden die elkaar nog nooit eerder hadden ontmoet omdat ze bijv. op heel verschillende disciplines werkzaam waren geweest. Het was bijzonder druk aan de bar, waar door ons lid Gerard Splinter en zijn vrouw Christien, die als vrijwilligers werkzaam zijn bij het denksportcentrum, alle zeilen bijgezet moesten worden om de bestellingen van de drankjes te verwerken.

Om 17.30 uur werd een uitstekend stamppotten buffet bezorgd bestaande uit boerenkool, zuurkool en hutspot met natuurlijk een lekker stuk Gelderse rookworst. Na een uurtje waren alle bakken nagenoeg leeg en werd er vervolgens nog wat nagetafeld onder het genot van een drankje of een kopje koffie of thee. Rond 20.00 uur was de laatste deelnemer vertrokken en konden we als bestuur terugzien op een zeer geslaagde 1e nieuwjaarsbijeenkomst van de seniorenvereniging politie Noord Oost Gelderland.

Dat vonden wij niet alleen, want we hebben heel veel positieve en leuke reacties gekregen. Door Frans Veltman werden gedurende de nieuwjaarsbijeenkomst een aantal sfeerfoto’s gemaakt. Klik hiernaast op de link naar de foto-galerij –>: Ga naar galerij

Op naar de volgende activiteit. Dit is de Algemene Ledenvergadering op 9 april a.s. Dus noteer deze datum vast in uw agenda.

Namens het bestuur van de SVPNOG,

Henk Kamstra, secretaris

Bericht 30 oktober 2019.

1e Activiteit van de seniorenvereniging politie NOG. Dag uit naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest op woensdag 30 oktober 2019.

Na lang wikken en wegen door het bestuur viel de keuze op de Orchideeënhoeve in Luttelgeest in de Noordoostpolder. De datum werd vastgesteld op woensdag 30 oktober 2019.

Maar ja, als bestuur wisten we natuurlijk niet of het enthousiasme dat we zelf over deze dag hadden, ook gedeeld werd door de leden.

Taken werden vervolgens verdeeld in het bestuur. Contact werd gelegd met de Happy Bus, het Denksportcentrum, de Orchideeënhoeve in Luttelgeest en er werd na gedacht over de dagindeling. Er werd een begroting opgemaakt en de eigen bijdrage van de leden en introducees werd vastgesteld (10 euro voor de leden en 15 euro voor de introducees)

Hoeveel leden zouden er ook enthousiast zijn en zouden we wel een bus vol krijgen. Er was maar één manier om daar achter te komen. Op de website van de svpnog werd een rubriek Evenementen toegevoegd. Daaraan gekoppeld zat een inschrijvingsformulier voor de 30ste oktober.

Vervolgens werd op 11 september een mail naar alle leden verstuurd met daarin de ideeën van het bestuur en het dagprogramma op de 30ste oktober en de verwijzing naar onze website voor opgave van deze dag. Men kon zich inschrijven tot 7 oktober.

Daarna was het afwachten of men enthousiast was. Op maandag 7 oktober bleek dat we twee bussen vol hadden. Uiteindelijk hadden zich 109 leden/introducees ingeschreven voor de dag uit op 30 oktober 2019.

Op woensdag 30 oktober werden we om 09.00 uur in Denksportcentrum aan de Dubbelbeek met een kop koffie of thee ontvangen door oud collega en svpnog lid Gerard Splinter en zijn vrouw Christien, die deze dag het Denksportcentrum als vrijwilligers beheerden. Het was mooi om te zien dat er vele handen werden geschud, ook vooral omdat men elkaar soms jaren niet had gezien. Het was gelijk een vrolijke boel en menige lach schalde door de ruimte. Om klokslag 09.30 uur werden we door de beide chauffeurs naar de bussen gedirigeerd en begon de reis naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest.
Het was bijzonder jammer dat we hebben moeten constateren, dat twee deelnemers onderweg naar Luttergeest niet op een stoel hebben kunnen zitten. Kennelijk is er in de voorbereiding een telfout gemaakt in het aantal deelnemers. Het was een goed leermoment voor het bestuur. Dit mag nooit weer gebeuren. Het was niet alleen vervelend voor de betrokken leden, maar ook gevaarlijk. Nogmaals bieden wij onze excuses aan de betrokkenen.

Na een uurtje rijden o.a. door de prachtige Noordoostpolder, waar onze chauffeur Leen nog aardig wat wetenswaardigheden over kon vertellen, kwamen we bij de hoeve aan in Luttelgeest. Na wat administratieve verplichtingen werden we in een zaal ontvangen met koffie en een heerlijk gebakje.

Na de koffie kon iedereen op eigen gelegenheid de Orchideeënhoeve bezoeken en bekijken. De route startte in de orchideeëntuin, waar orchideeën in alle soorten, variaties en kleuren waren te bewonderen. Vervolgens via o.a. het Amazone Regenwoud, de Vlinder Vallei, de Rupsenkwekerij kwam men in de “Zwevende Bloementuin” met prachtige grote bloeiende hanging baskets. Op deze route werden heel veel foto’s met professionele camera’s of mobiele telefoons genomen.

In de “Zwevende Bloementuin” stond voor ons van 13.00 tot 14.00 uur een uitstekend lunchbuffet klaar, waarvan- gezien de reacties – met volle teugen werd genoten. Ook hier werden aan de diverse tafeltjes weer veel oude herinneringen opgehaald.

Tussen 14.00 en 15.30 uur was er nog gelegenheid om verder de Orchideeënhoeve te bekijken, waaronder het Makirijk en de Stokstaartjestuin. In de winkel werden vervolgens door velen nog het één en ander gekocht, waarna we terugreisden naar Apeldoorn.

Omstreeks 16.30 uur werden we weer in het Denksportcentrum opgewacht door het echtpaar Splinter die ons van de nodige drankjes voorzag. Het was erg gezellig aan de diverse tafeltjes en van de consumptiemuntjes werd goed gebruik gemaakt.

Om 17.30 uur werd een Chinees buffet bezorgd, dat gretig aftrek vond nadat het buffet was geopend door ons oudste en jongste lid respectievelijk Jan Denekamp en Hans Setz. Na een uurtje waren alle bakken compleet leeg en werd er vervolgens nog wat nagetafeld onder het genot van een drankje of een kopje koffie of thee.

Rond 19.30 uur was de laatste deelnemer vertrokken en konden we als bestuur terugzien op een zeer geslaagde 1e activiteit van de seniorenvereniging politie Noord Oost Gelderland.

Dat vonden wij niet alleen, want we kregen heel veel positieve en leuke reacties op deze dag.

Op naar de volgende activiteit !!!!! Dit wordt de Nieuwjaarsbijeenkomst. U kunt vast 3 januari 2020 in uw agenda noteren. U wordt hierover binnenkort geïnformeerd via de mail.

Namens het bestuur

Henk Kamstra, secretaris svp

Klik hiernaast op de link naar de foto-galerij –> : Ga naar galerij

Bericht 4 augustus 2019.

De afgelopen periode is een begin gemaakt met de ledeninschrijving voor onze vereniging en dat proces verloopt uitstekend. Inmiddels hebben zich al ruim 140 leden aangemeld en nog steeds komen er nieuwe aanmeldingen bij. Van de zijde van het bestuur kan vermeld worden dat er voorbereidingen worden getroffen voor het plannen van een uitje. Het uitstapje staat gepland voor eind oktober. Middels ons mailbestand word je zo snel mogelijk geïnformeerd over de details van deze activiteit en ook op website wordt daar de nodige aandacht aan besteed.

Rubriek “Anekdotes”

Verder is besloten om het gebruik van onze website te intensiveren. Als proef wordt op de site een start gemaakt met de rubriek “Anekdotes”. In deze rubriek kunnen verhaaltjes worden geplaatst van gebeurtenissen die zich in jouw politiepraktijk hebben afgespeeld. Natuurlijk moeten de verhaaltjes geanonimiseerd worden, maar iedereen heeft wel bijzondere ervaringen opgedaan die zich lenen voor publicatie in deze rubriek.

Joop Hoekman zal als eerste een verhaaltje schrijven en toevoegen aan deze rubriek. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om zijn of haar (bijzondere of ludieke) ervaringen middels de site van onze vereniging met elkaar te delen.

De tekst kan worden gemaild aan info@svpnog.nl, waarna het verhaaltje zo spoedig mogelijk wordt geplaatst.